facebook icon

tlačoviny - letáky

dekor

tlačené materiály

Hlavičkový papier - v dnešnej digitálnej dobe, keď komunikujeme prevažne prostredníctvom e-mailu a internetu, klesá jeho potreba. Napriek tomu sa v poštovom styku stále využíva.

Podľa naších skúseností, posielané letáky a ponukové listy zaslané poštou vo forme prospektu sú účinnejšie ako ponuka zaslaná e-mailom. Preto majú prospekty stále svoje miesto v každej firme, ktorá sa chce dôstojne prezentovať na výstavách, či obchodných stretnutiach. Čo sa však výrazne zmenilo v tejto oblasti je úroveň grafického spracovania, tlače a finalizácie výrobku (napr. parciálnym lakovaním...). Tlačíme plnofarebné prospekty a letáky na kriedový papier aj v malých nákladoch od 1 kusa pri nízkych cenách.

galéria

arrow
firemná obálka Letáky Letáky Letáky Letáky Letáky Letáky Letáky Letáky Letáky Obalky Obalky